Der kan være problemer med visning af denne hjemmeside. Vi kan se, at du bruger Internet Explorer version 11 til at besøge MIT detfagligehus. Det betyder, at der kan være ting, der ikke fungerer optimalt eller som ser forkerte ud. Vi anbefaler, at du opdaterer din browser: Microsoft Edge eller Google Chrome - eller bruger en smartphone, hvis du har mulighed for det.

Systemoplysninger til teknisk support

Dette er oplysninger om den telefon, computer eller tablet, som du er logget ind på lige nu. Hvis du er i kontakt med en af vores medarbejdere pga. tekniske problemer med brug af MIT detfagligehus, kan du her sende dine systemoplysninger til os. Med disse oplysninger har vi bedre mulighed for at vurdere, hvor et problem kan stamme fra. Når du har klikket send, bliver der vist en kode, som du skal oplyse til den medarbejder, du taler med.

Vi har registreret følgende om din enhed:

{{ information.browser }}

{{ information.os }}

{{ information.device }}

{{ information.date | date }}

Dine systemoplysninger

Vi har modtaget dine systemoplysninger.

Oplys denne kode til din telefon-support:

{{ refNumber }}

Oplys koden til den medarbejder hos Det Faglige Hus, du netop har kontakt med. Har du ikke kontakt med nogen, skal du ringe til os på tlf. 7610 9303 og bede om hjælp. Du får ikke automatisk hjælp, hvis du sender dine systemoplysninger uden, at du er i kontakt med os samtidig.