Der kan være problemer med visning af denne hjemmeside. Vi kan se, at du bruger Internet Explorer version 11 til at besøge MIT detfagligehus. Det betyder, at der kan være ting, der ikke fungerer optimalt eller som ser forkerte ud. Vi anbefaler, at du opdaterer din browser: Microsoft Edge eller Google Chrome - eller bruger en smartphone, hvis du har mulighed for det.

Forsikring

Hjælp til dine forsikringer

Her finder du oplysninger om forsikringer gennem Det Faglige Hus. Hvordan du anmelder en skade, afhænger af, hvilken type forsikring du har.


Forsikringer hos Det Faglige Hus Forsikring

Som medlem i Det Faglige Hus har du mulighed for at tegne fordelagtige forsikringer via Det Faglige Hus Forsikring. Det kan fx være bilforsikring, rejseforsikring og indboforsikring.

Anmeld skade hos Det Faglige Hus Forsikring


Lønsikring

Hvis du er blevet opsagt fra dit arbejde, og skal søge om at få din lønsikring udbetalt, skal du anmelde det via blanket DFH-900, som du finder her i MIT detfagligehus.

Når vi har godkendt dine dagpenge, sender vi den udfyldte blanket videre til Det Faglige Hus Forsikring, sammen med din ansættelseskontrakt, opsigelse og arbejdsfortjeneste. Din arbejdsfortjeneste er den gennemsnitlige løn, som vi beregner, når du melder dig ledig.

Har du spørgsmål om lønsikring, skal du kontakte Det Faglige Hus Forsikring på tlf. 7340 4149.

Du kan også finde svar på de mest almindelige spørgsmål om lønsikring her.


Heltidsulykkesforsikring

Tjek under "Medlemskab", om du har inkluderet en kollektiv heltidsulykkesforsikring i dit fagforeningskontingent. 

Her kan du anmelde en skade på din heltidsulykkesforsikring.

Se under forsikringsbetingelser, hvad din kollektive heltidsulykkesforsikring dækker.

Har du spørgsmål til din kollektive heltidsulykkesforsikring, skal du ringe på tlf. 7610 9302.