Information til dig der modtager dagpenge eller efterløn

 • Hvornår skal jeg indtaste mit dagpenge- eller efterlønskort?
  I marts kan du indtaste dit kort onsdag 22. maj 2019. Udfyld det senest torsdag 23. maj for at få din udbetaling inden månedens udgang.
 • Hvordan udfylder jeg for de sidste dage i måneden?
  På kortet skal du anslå dine oplysninger (fx arbejdstimer, indtægt, ferie og sygdom) for de sidste dage i måneden. For marts skal du anslå dagene 22.-23. maj.
 • Skal jeg indsende mit kort igen, når måneden er slut?
  Du skal kun genindsende kortet for marts, hvis der er ændringer i dine oplysninger (fx arbejdstimer, indtægt, ferie og sygdom).
 • Hvornår får jeg mine penge?
  Vi overfører din udbetaling til din NemKonto den sidste bankdag i måneden, hvis du har tastet dit kort inden fristens udløb. Du får din udbetalingsspecifikation i løbet af dagen den 31. maj 2019 i din postkasse på MIT detfagligehus.