Information til dig der modtager dagpenge eller efterløn

 • Hvornår skal jeg indtaste mit dagpenge- eller efterlønskort?
  I juli måned kan du indtaste dit kort den 24.-25. juli 2019. Udfyld kortet senest den 25. juli for at få din udbetaling inden månedens udgang.
 • Hvordan udfylder jeg for de sidste dage i måneden?
  På kortet skal du anslå dine oplysninger (fx arbejdstimer, indtægt, ferie og sygdom) for de sidste dage i måneden. For juli skal du anslå dagene den 26.-31. juli 2019.
 • Skal jeg indsende mit kort igen, når måneden er slut?
  Du skal kun genindsende kortet for juli, hvis der er ændringer i dine oplysninger (fx arbejdstimer, indtægt, ferie og sygdom).
 • Hvornår får jeg mine penge?
  Vi overfører din udbetaling til din NemKonto den sidste bankdag i måneden, hvis du har tastet dit kort inden fristens udløb. Du får din udbetalingsspecifikation i løbet af dagen den 31. juli 2019 i din postkasse på MIT detfagligehus.